OBIEKT

Zakład produkcyjny Haironville o powierzchni użytkowej 10 304m2 i kubaturze 62 174m3. Składa się z trzech jednoprzestrzennych hal produkcyjnych, budynku technicznego oraz  dwukondygnacyjnego budynku biurowo–socjalnego. W zakresie inwestycji znajdują się również  drogi, parkingi i place składowe o łącznej powierzchni 13038m2, zbiornik retencyjny wód opadowych o pojemności 300m3, sieci wod.–kan., sieć sanitarna, sieć gazowa, linie energetyczne zasilające oraz sieć oświetlenia zewnętrznego, a także ogrodzenie, zieleń i elementy małej architektury

LOKALIZACJA

Konopnica (Gmina Rawa Mazowiecka)

ZAMAWIAJĄCY

Architektoniczne Biuro Projektów AB-Projekt

OKRES REALIZACJI

2005-2006

ZAKRES OBOWIĄZKÓW IG-BUD

Kompleksowy nadzór inwestorski, rozliczenie inwestycji

NAGRODA

Nagroda III stopnia w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Budowa roku 2006

hairon2.jpg