OBIEKT

Zakład przemysłowy Voest Alpine Technika Górnicza i Tunelowa składający się z budynku biurowo socjalnego i trzynawowej hali produkcyjnej o łącznej powierzchni użytkowej 3 900m2 i kubaturze 30 346m3.W skład zadania inwestycyjnego wchodziły również: uzbrojenie  terenu, drogi, parkingi, zieleń oraz element małej architektury.

LOKALIZACJA

Tychy

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Raba II

OKRES REALIZACJI

2006

ZAKRES OBOWIĄZKÓW IG-BUD

Kierownik  kontraktu

NAGRODA

Budowa zdobyła I miejsce w konkursie „Bezpieczna Budowa 2005’’organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy  Okręgowy  Inspektorat pracy  w Katowicach

VA3.jpg

VA2.jpg