OBIEKT

Zespół Mieszkaniowo-Usługowy przy ul. Krasińskiego obejmujący 66 mieszkań o powierzchni użytkowej 8 118m2, lokal biurowy o  powierzchni 347m2, lokal użytkowy o powierzchni 75m2, zespół garaży podziemnych dla 120 samochodów, zespół komórek lokatorskich i pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni 3790,31m2, przyłącza, drogi, chodniki, zieleń.

LOKALIZACJA

Katowice

ZAMAWIAJĄCY

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

OKRES REALIZACJI

2003-2004

ZAKRES OBOWIĄZKÓW IG-BUD

Współpraca przy opracowaniu wniosków kredytowych, koordynacja budowy, kompleksowy nadzór inwestorski, rozliczenie budowy.

NAGRODY

Wyróżnienie w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa za pierwszy etap inwestycji, Budowa Roku 2004.

Pierwsze miejsce w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa za drugi etap inwestycji, Budowa Roku 2005.

Krasinskiego_1.jpg


Krasinskiego_2.JPG