OBIEKT

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sławka składajacy się z pięciu budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 29 110,0m2 i kubaturze 120 345,0m3, obejmujący: 432 mieszkania oraz 224 parkingi podziemne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, przyłącza, chodniki, drogi, elementy małej architektury i zieleń. Segmenty A, B i C  obejmujące 260 mieszkań i 224 parkingi podziemne przekazano do użytku, kontynuowana jest budowa segmentów D i D1 obejmujących 172 mieszkania.

LOKALIZACJA

Katowice

ZAMAWIAJĄCY

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

OKRES REALIZACJI

2006-2011

ZAKRES OBOWIĄZKÓW IG-BUD

Koordynacja budowy, kompleksowy nadzór inwestorski, rozliczenie budowy.

NAGRODA

Pierwsze miejsce w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa. Budowa roku 2011

Slawka_4.JPG

Slawka_6.JPG