OBIEKT

Bulwary Rawy. II etap budowy osiedla mieszkaniowego o powierzchni  użytkowej 11 040 m2 w skład inwestycji wchodził budynek obejmujący 154 mieszkania w czterech siedmio kondygnacyjnych segmentach. Inwestycja obejmowała również budowę uzbrojenia podziemnego, dróg, parkingów placu zabaw, elementów małej  architektury oraz zieleni.

LOKALIZACJA

Katowice

ZAMAWIAJĄCY

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

OKRES REALIZACJI

2002-2003

ZAKRES OBOWIĄZKÓW IG-BUD

Weryfikacja dokumentacji projektowej, koordynacja budowy, kompleksowy nadzór inwestorski, rozliczenie inwestycji.

NAGRODA

Pierwsze miejsce w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Budowa roku 2003

Bulwary_Rawy1.jpg

Bulwary_Rawy2.jpg