Firma IG-BUD jest partnerem biznesowym godnym zaufania. Poniżej przedstawiamy nagrody otrzymanę przez naszą firmę.

 

NAGRODY

2013 Certyfikat systemu oceny budynków zrównoważonych BREEAM z oceną outstanding dla Budynku administracyjno-biurowego Górnośląskiego Parku Przemysłowego.   Zobacz inwestycję

Budowa Roku 2012 Nagroda III Stopnia PZITB za Budynek administracyjno-biurowy Górnośląskiego Parku Przemysłowego.   Zobacz inwestycję

Budowa Roku 2011 Nagroda I Stopnia PZITB za inwestycję przy ul. Sławka w Katowicach Etap I.   Zobacz certyfikat   Zobacz inwestycję

Budowa Roku 2006 Nagroda III Stopnia PZITB za inwestycję Zakład Produkcyjny Haironville.   Zobacz inwestycję

Bezpieczna Budowa 2005 I Miejsce w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy za inwestycję Zakład przemysłowy Voest Alpine.   Zobacz inwestycję

Budowa Roku 2005 Drugie Miejsce w konkursie PZITB za inwestycję przy ul. Skowrońskiego w Katowicach.   Zobacz inwestycję

Budowa Roku 2005 Nagroda II stopnia PZITB za inwestycję przy ul. Krasińskiego w Katowicach Etap II.   Zobacz certyfikat  Zobacz inwestycję

Budowa Roku 2004 Wyróżnienie PZITB za inwestycję przy ul. Krasińskiego w Katowicach Etap I.   Zobacz certyfikat   Zobacz inwestycję

Budowa Roku 2003 Pierwsze Miejsce PZITB za inwestycję Bulwary Rawy.   Zobacz inwestycję